1. Změňte své prostředí

Odpočiňte si od svého běžného prostředí a dělejte něco jiného. Změna prostředí vám může pomoci zlepšit náladu.

Změňte své prostředí

Zdroj: Unsplash

2. Vyzrajte na své negativní myšlenky

Dosáhnout lepšího stavu mysli může být náročné, a proto je nezbytné čelit chmurným myšlenkám, které se objevují. Když se objeví pesimistická myšlenka, položte si otázku, zda je správná a zda má důkazy, které ji podporují. Pokud je odpověď "ne", procvičte si její nahrazení prospěšnějším přesvědčením. To vám pomůže změnit váš postoj a formulovat optimističtější pohled na věc. Kromě toho vám v pěstování lepší nálady může pomoci i to, že budete k sobě benevolentní tím, že se budete věnovat činnostem, které vám přinášejí potěšení.

3. Přerámování negativních myšlenek

Dosažení lepší nálady vyžaduje přehodnocení pesimistických úvah. Začněte tím, že si uvědomíte a přijmete své úvahy takové, jaké jsou. Poté se zastavte a zpochybněte myšlenku tím, že zhodnotíte její správnost nebo oprávněnost. Zjistěte, zda existují nějaké důkazy, které by vaše myšlenky podpořily, a pokud ne, nahraďte je optimističtějším pohledem. K dosažení veselejší nálady vám navíc mohou pomoci činnosti, které vám přinášejí potěšení a útěchu.

4. Zapojte se do pozitivní samomluvy

Povzbuzující a podpůrný rozhovor se sebou samým může být přínosem pro zlepšení nálady. Může jít například o připomínání si svých úspěchů nebo o pokus přehodnotit pesimistické myšlenky a nahradit je optimističtějšími. Takové postupy mohou pomoci odvrátit extrémní napětí a mohou pomoci při vytváření příznivějšího výhledu.

5. Obraťte se na pomoc

Pokud máte špatnou náladu, obraťte se na přítele nebo blízkou osobu. I pouhý rozhovor s někým, kdo vám naslouchá, vám může pomoci cítit se lépe.

6. Vyzrajte na negativní myšlenky

Cítíte se na dně? Zlepšete si náladu vyvrácením negativních myšlenek. Identifikujte všechny iracionální nebo neužitečné myšlenky a nahraďte je pozitivnějšími a produktivnějšími.

7. Cvičení soucitu se sebou samým

Pěstování laskavosti k sobě samému je základním předpokladem pro zlepšení nálady. Přiznejte si své pocity a dovolte si je prožívat bez odsuzování nebo cenzury. Oslovujte se laskavým a něžným způsobem a oceňujte i ty nejmenší úspěchy. Kromě toho si odpusťte, kdykoli uděláte chybu, a hledejte poučení, které z této události můžete získat. Uplatňováním soucitu se sebou samým můžete podpořit pozitivnější náladu.

8. Identifikujte své negativní myšlenkové vzorce

Odhalení škodlivých myšlenkových vzorců a jejich nahrazení optimističtějšími je prvním krokem ke zlepšení nálady. Jakmile poznáte, jak o sobě přemýšlíte, můžete začít zpochybňovat tato pesimistická přesvědčení a hledat důkazy, které je vyvracejí. To vám umožní dívat se na svět příznivějším způsobem a objevit řešení, která vám přinesou větší radost. K udržení lepší nálady vám navíc může pomoci vytvoření zdravých návyků, jako je cvičení, konzumace výživných potravin, dostatek odpočinku a smysluplné rozhovory.

Identifikujte své negativní myšlenkové vzorce

Zdroj: Unsplash

9. Zaměřte se na své silné stránky

Všímejte si věcí, které děláte dobře, a zaměřte se na své silné stránky. To vám může pomoci cítit se sebejistěji a mít lepší náladu.

10. Vyhledejte odbornou podporu

Pokud vaše nálada zůstává trvale skleslá, může být výhodné vyhledat odbornou pomoc. Odborník na duševní zdraví může pomoci odhalit příčinu úzkosti a poskytnout užitečné taktiky a zdroje, jak se s ní vyrovnat. Tato pomoc může být zásadním faktorem pro zlepšení vaší nálady.

11. Používejte techniky odvádění pozornosti

Když se cítíte sklíčeně, může vám prospět účast na činnostech, které vám přinášejí potěšení. Může jít o procházku, brnkání na hudební nástroj nebo sledování oblíbeného filmu. Při těchto činnostech je důležité soustředit se výhradně na ně a nenechat se unášet myšlenkami a zabývat se pesimistickými úvahami. To vám pomůže zlepšit náladu a přesměrovat energii na optimistické věci.

12. Identifikace negativního myšlení

Zlepšete si náladu tím, že identifikujete a zpochybníte negativní myšlenky. Nahraďte je pozitivnějšími a produktivnějšími myšlenkami.

13. Cvičení relaxačních technik

Udělejte si chvilku na relaxaci a cvičení dechu nebo všímavosti. To vám pomůže snížit stres a zlepšit náladu.

14. Nahrazení negativních myšlenek

Trénujte svůj mozek, aby negativní myšlenky nahrazoval pozitivními. To vám pomůže zlepšit náladu a může vám to dokonce pomoci dosáhnout vašich cílů.

Lidé se také ptají

Sdílejte:

Jak si co nejlépe užít zdřímnutí po jídle

Jak překonat strach z neúspěchu a dosáhnout úspěchu v podnikání

Související příspěvky

Další příspěvky